Dit jaar was het hospice Heuvelrug als goed doel gekoppeld aan de Hoenderdaal Masters.

De Hoenderdaal Masters vond plaats op zaterdag 13 april jongstleden. Tussen de twee wedstrijden door werd er een “Blind neary” challenge gespeeld op de driving range. Deelnemers konden voor deze actie ballen kopen en proberen de “Blind neary” te slaan. Daarnaast stonden er collectebussen voor het hospice waar mensen een vrijwillige donatie in konden doen. In het totaal is er € 600,00 ingezameld.

Het bedrag wordt gebruikt voor het opknappen en herinrichten van het hospice.

 cheque masters