Wij kijken terug op een succesvolle open dag waarop we ruim 80 bezoekers hebben ontvangen.

 

Hospice Heuvelrug is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Benieuwd wat het vrijwilligerswerk inhoudt en wat het je brengt? Lees onderstaand verhaal van twee enthousiaste vrijwilligers van hospice Heuvelrug dat 23 augustus in de Nieuwsbode stond.

Ik masseerde al voeten in het hospice voordat ik een cursus had gevolgd.

Tijdens de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg zal de jaarlijkse Open Dag van het hospice plaatsvinden. Deze middag wordt gelegenheid geboden om een kijkje te nemen in het hospice, van gedachten te wisselen met verpleegkundigen en vrijwilligers, een bezoek te brengen aan de informatiemarkt met diverse stands, een blik te werpen in het domein van de kookvrijwilligers én het optreden van Theatergroep Bint bij te wonen.

Tijdens de Paasdagen werd er ook in hospice Heuvelrug extra aandacht besteed aan de maaltijden.

Na een succesvolle deelname in 2016 stond ook dit jaar een sportief team van hospice Heuvelrug aan de start van de Heuvelrugloop in Maarn. Evenals als vorig jaar was het doel van deze activiteit om zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen ten behoeve van het hospice*.

 In maart 1999 begon Willy van Driel als zorgvrijwilliger in het hospice en in maart 2017 heeft zij helaas, om gezondheidsredenen, haar werkzaamheden moeten beëindigen. 

Na een succesvolle deelname in 2016 stond ook dit jaar een sportief team van hospice Heuvelrug aan de start van de Heuvelrugloop in Maarn. Evenals als vorig jaar was het doel van deze activiteit om zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen ten behoeve van het hospice*.

Licilius Seneca een belangrijk Romeins filosoof (5 voor Chr. tot 65 jaar na Christus) had de uitspraak leven is leren sterven. Dit is een uitspraak die Aloys aanspreekt omdat hij van mening is als je de dood toe laat in je leven en je hiermee leert omgaan, creëer je hiermee een enorme vrijheid en rust voor jezelf.

Hospice Heuvelrug aan de Arhemse Bovenweg 80 in Zeist biedt kunstenaars uit de regio de mogelijkheid om te exposeren. Op dit moment heeft Hanneke Romeijn tot september een aantal van haar prachtige Lakenvelders op doek in het hospice hangen.

Vanaf maart 2017 komen er achtereenvolgens vijf leerling verzorgenden van niveau 3 een verdiepingsstage doen op het hospice. Ze blijven ieder drie weken, met als doel zich te verdiepen in de palliatieve zorg.