27 maart jongstleden was er een succesvol benefiet optreden in het Beauforthuis door 5 amateur zangers (Richard Botman, Wil Spronck, Ko Melis, Ron Kuijper – zang, Roel van Kuppevelt – piano) die het muzikale stuk Winterreise van Schubert vertolkten. De zaal was uitverkocht en ook burgemeester Koos Janssen met zijn vrouw waren aanwezig. De opbrengst van de kaartjes (€ 1.280,00) komt volledig ten goede aan de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug. Zij ondersteunen palliatieve zorg op de Utrechtse Heuvelrug en maken extraatjes mogelijk zoals bijvoorbeeld het vergoeden van de eigen bijdrage voor gasten die dit niet zelf kunnen betalen. Daarnaast heeft ook de Rabobank Rijn en Heuvelrug een donatie gedaan (€ 500,00) om dit initiatief een steuntje in de rug te geven. Tenslotte werd er door popkoor Zing je Rot een cheque aangeboden van € 640,00, dit is de opbrengst van de verkochte kaartjes voor een tweedaags optreden in de Oosterkerk dat eerder helaas door Corona geen doorgang kon hebben.

Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug wil iedereen bedanken voor het kopen van een kaartje en het ondersteunen van dit initiatief. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van de mensen van het Beauforthuis, die deze prachtige locatie om niet ter beschikking hebben gesteld voor het optreden. Tenslotte ook dank voor de prachtige bloemen van TOF die namens KBA bedrijfsadministratie aangeboden werden om de zangers en pianist van harte te bedanken voor hun geweldige initiatief en uitvoering!