Gastenkamer waarin de gast verblijft.

Verblijf in hospice Heuvelrug

Het hospice biedt een veilige en gastvrije plek voor ongeneeslijk zieke mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden voor wie thuis wonen niet meer mogelijk is.

Meer weten over

Het hospice staat open voor iedereen, alle gezindten en leeftijden. Het uitgangspunt van hospice Heuvelrug is de hoogst mogelijke kwaliteit van leven, waarin de gast zelf de regie behoudt. Het hospice wil ongeneeslijk zieke mensen de mogelijkheid bieden om de laatste levensfase volwaardig te leven. De gast en de naasten staan centraal.

Hospice Heuvelrug is een gecertificeerd hospice: er is 24 uur per dag, 7 dagen per week, een gespecialiseerde verpleegkundige op het hospice aanwezig. Naast het verpleegkundig team zijn er ook een geestelijk verzorger, beeldend begeleider en geschoolde vrijwilligers werkzaam. De medische zorg kan door de eigen huisarts worden gegeven, of door de arts die aan het hospice is verbonden.

Hospice Heuvelrug is gevestigd in Heerewegen van Warande. Het ligt in een bosrijke omgeving in Zeist.

Voor vragen kunt u te allen tijde terecht bij de verpleegkundige of de vrijwilligers. Zij zijn er om uw verblijf zoveel mogelijk te veraangenamen.

Het hospice beschikt over zes eenpersoons kamers met eigen sanitair, koelkast, telefoon, tv, radio en cd-speler en basismeubilair. Met persoonlijke spullen kunnen de kamers naar eigen voorkeur worden ingericht. In overleg is een huisdier welkom. Om gasten en naasten zich zo goed mogelijk thuis te laten voelen binnen het hospice hanteren wij geen bezoektijden. De wens van de gast is daarbij bepalend.

Het hospice heeft een woonkeuken en twee huiskamers, waarvan gasten en bezoek gebruik kunnen maken. Het is altijd mogelijk dat een familielid of andere naaste blijft overnachten.

Aromatisch baden kan in de speciale badkamer van het hospice, eventueel met muziek. Door toevoeging van etherische olie aan het warme water kan de gast zich helemaal ontspannen.

Ook kunnen gasten van het hospice gebruik maken van de faciliteiten van Heerewegen, zoals: een kapsalon, schoonheidsspecialiste, pedicure, conversatiezaal en het restaurant met aangrenzend terras en fraaie tuin.

De dienstdoende verpleegkundige verwelkomt u. Als u er behoefte aan heeft, kan één van de vrijwilligers u rondleiden en wegwijs maken binnen het hospice. In de regel zal uw huisarts de eerste dag bij u op visite komen.

De verpleegkundige vraagt u naar de volgende gegevens:

 • uw eigen namen voluit
 • uw geboorteplaats
 • de naam van uw verzekering met het polisnummer
 • uw burgerservicenummer
 • uw legitimatiebewijs
 • naam en adres van uw contactpersoon
 • naam en telefoonnummer van uw apotheek (vanaf uw opname levert Apotheek De Hoge Dennen in Zeist uw medicatie)

Op uw kamer vindt u een map met informatie over het reilen en zeilen in en rond hospice Heuvelrug.

Uw bezoek mag zo lang als u wilt in het hospice blijven. Er is voor iedereen koffie en thee in de woonkeuken. Als uw bezoek mee wil eten, kunt u dat één dag van tevoren doorgeven aan de kookvrijwilliger of de verpleegkundige. Aan een extra maaltijd zijn wel kosten verbonden.

U en uw contactpersoon krijgen een folder waarin het bovenstaande duidelijk staat beschreven. Deze folder kunt u ook vinden op deze website, op deze pagina onder het kopje kosten.

Onze zorg staat in het teken van lichamelijk, geestelijk, sociaal en spiritueel welbevinden. Wij kunnen de zorg aanvullen met onder meer:

 • hand- en/of voetmassage: waarin alle vrijwilligers en verpleegkundigen geschoold zijn
 • aromazorg: het werken met etherische oliën door middel van verdampers, massageolie en badolie. Deze oliën zijn 100% natuurlijk en hebben een heilzame of ontspannende werking, die positief bijdraagt aan het totale welbevinden van de gast
 • ‘aromatisch’ baden: in de speciale badkamer (met muziek) geeft de mogelijkheid tot ontspanning
 • beeldende begeleiding: in de laatste fase van het leven schieten woorden regelmatig te kort. Het is dan fijn, het onzegbare toch zichtbaar te maken. Beelden kunnen daarbij helpen. Aan het hospice is een beeldend begeleider verbonden. Indien gewenst kan zij met de gast en/of naasten beeldend werken. Dit kan ontspanning geven en de gedachten op iets anders richten. Het is vaak een zinvolle schakel in het verwerkingsproces of bij het afscheid nemen. Het zijn kunstzinnige bezigheden in de vorm van schilderen, tekenen, het maken van kleine geschenken voor een geliefde of hulp bij het opschrijven van levensherinneringen
 • zondagmiddagborrel: een hapje en een drankje voor gasten en bezoek rond 16.00 uur op de zondag
 • voorlezen, wandelen, puzzelen, musiceren et cetera

Onze medewerkers doen er alles aan om u op een persoonlijke en professionele wijze zorg te verlenen. Toch kan het voor komen dat u niet tevreden bent over de zorg- en dienstverlening. Wij willen dat dan graag van u horen. Uw klacht is voor ons een kans om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren!

Niet tevreden
Als u niet tevreden bent over de zorg en/of diensten van Warande, dan kunt u dit in eerste instantie bespreken met de betrokken (zorg)medewerker of zijn/haar leidinggevende van de vestiging. Als dit niet leidt tot een voor u goede oplossing of als u als cliënt (contactpersoon) het idee heeft niet voldoende gehoord te worden, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris
Warande heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing voor uw klacht. De klachtenfunctionaris behandelt uw klacht vertrouwelijk. In de folder ‘Het kan altijd beter’ leest u hier meer over. (Klik op deze link voor de digitale folder ‘Het kan altijd beter’, let op dit is een PDF document en dit opent in een nieuw scherm.) Daarnaast is er een klachtenreglement. (Klik op deze link voor de digitale versie van het klachtenreglement, let op dit is een PDF document en dit opent in een nieuw scherm.).
U kunt onze klachtenfunctionaris, Marjolein de Jong, bereiken via T 06 – 41 14 36 35 of via de mail. Gaat uw vraag of klacht specifiek over de inzet van onvrijwillige zorg in het kader van Wet Zorg en Dwang (WZD)? Dan verwijst de klachtenfunctionaris u door naar de cliëntvertrouwenspersoon van Zorgstem. U kunt ook rechtstreeks contact met haar opnemen.

Geschillencommissie
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de Raad van Bestuur van Warande? Dan kunt u in beroep gaan bij de Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie Zorg is een onafhankelijke instantie die geschillen tussen zorgaanbieders en cliënten oplost. Het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie Zorg moet gebeuren binnen 12 maanden nadat u de klacht bij de Raad van Bestuur van Warande heeft ingediend. U vindt meer informatie op: www.degeschillencommissiezorg.nl (let op deze link opent in een nieuw tabblad).

Gespecialiseerde verpleegkundigen
Gespecialiseerde verpleegkundigen bieden de zorg op het hospice. Er is altijd, dag en nacht, een verpleegkundige aanwezig. Algemene landelijke richtlijnen en standaarden vormen een leidraad in de zorg en nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Geschoolde vrijwilligers helpen hierbij waardoor alle zorg en aandacht in rust gegeven kan worden.

Manager zorg Wilma Verkerk-Veldhuizen
De manager zorg heeft de leiding en is verantwoordelijk voor de coördinatie.

Huisarts
Uw eigen huisarts levert de medische zorg. Wanneer dit niet mogelijk is, neemt de huisarts die aan het hospice is verbonden de medische zorg over.

Geestelijk verzorger Emma Schotveld
Palliatieve zorg omvat aandacht voor problemen van lichamelijke, psychosociale én spirituele aard. Vanuit deze integrale zorgvisie is een geestelijk verzorger aan het hospice verbonden. Zij is er voor iedereen, ongeacht religieuze achtergrond of levensovertuiging. De geestelijk verzorger is tweemaal per week een dag aanwezig en komt met iedere gast kennismaken. U kunt zelf aangeven of u behoefte heeft aan een gesprek.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en de geestelijk verzorger heeft een beroepsgeheim.

Levensvragen, zingeving en inspiratie
Spiritualiteit heeft te maken met hoe wij in het leven staan, waar wij ons door laten leiden en wat ons inspireert. De confrontatie met een ernstige ziekte en eindigheid roept vaak zingevingsvragen op, zoals:

 • Wat heeft het leven nog te betekenen?
 • Wat is er nu nog echt belangrijk voor mij?
 • Hoe kijk ik terug?
 • Wat was de rode draad in mijn leven?

De geestelijk verzorger kan samen met u stil staan bij wat u overkomt. Een gesprek kan helpen bij het ordenen van uw gedachten en het plaatsen van uw ervaringen binnen uw eigen levensverhaal. Erkenning van wat gelukt of juist niet gelukt is, maar ook ruimte voor liefde en dankbaarheid naar het leven en belangrijke naasten. Samen zoeken naar wat voor u belangrijk is (geweest) en wat u kracht en inspiratie kan geven. Voor iedereen is dit weer anders. De kringloop van de natuur, muziek, een gebed, gedicht of andere mooie tekst, foto’s het zijn maar een paar voorbeelden van wat troost of steun kan bieden. De geestelijk verzorger werkt vanuit een basishouding van presentie, open en respectvol luisteren, aandacht en inlevingsvermogen, van mens tot mens!

Coördinator vrijwilligers Mariëtte Ippel
Wanneer u als gast verblijft in hospice Heuvelrug komt u veel geschoolde vrijwilligers tegen. Hospice Heuvelrug heeft zorgvrijwilligers en kookvrijwilligers.

De coördinator begeleidt de vrijwilligers. Zij werkt nauw samen met de manager zorg en het team verpleegkundigen. Naast het begeleiden van de vrijwilligers doet zij de werving van nieuwe vrijwilligers en organiseert de introductiecursus. De coördinator vrijwilligers zorgt dat het rooster van de diensten up-to-date blijft ingevuld. Daarnaast zorgt zij dat er een keuze is aan thema-avonden die relevant zijn voor het werken in het hospice.

Vrijwilligers
De zorgvrijwilligers ondersteunen in de dagelijkse zorg voor de gast. Zij helpen onder andere met de verzorging en het aankleden van de gast, het gezellig maken van de kamer en het wassen en strijken van het persoonlijke wasgoed van de gast.

Maar de vrijwilligers zijn er ook om bijvoorbeeld voor te lezen, een spelletje te doen, een praatje te maken of te waken bij een gast. Alle vrijwilligers zijn goed geschoold en op de hoogte van wat zij wel en niet mogen/kunnen doen. In principe zijn er dagelijks van 08.00 tot 22.30 uur vrijwilligers aanwezig.

De kookvrijwilligers verzorgen iedere dag de warme maaltijd voor de gasten. Het menu stemmen de vrijwilligers dagelijks af met de aanwezige gasten. Er wordt gekookt ’vanuit het hart’, waarbij de wensen en de behoeften van de gasten centraal staan.

Ook naasten kunnen betrokkenheid, begeleiding en steun verwachten. Het hospice heeft een geestelijk verzorger en twee verpleegkundigen met het aandachtsgebied psychosociale zorg en nazorg. Zij kunnen een belangrijke taak vervullen met betrekking tot begeleiding en steun van de gasten en hun naasten in het proces van rouw en afscheid nemen.

Eenmaal per twee weken vindt multidisciplinair overleg over de zorg plaats met artsen, verpleegkundigen en de geestelijk verzorger.

Zo nodig kan er gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een pijnpomp, een speciaal matras of een zuurstofapparaat.

Het hospice heeft zich verder ontwikkeld in het bieden van aanvullende zorg (complementaire zorg) en heeft hierdoor een ruim en breed aanbod in de totale zorgvraag. Meer informatie over complementaire zorg vindt u op deze pagina onder het kopje complementaire zorg.

U komt in aanmerking voor opname in hospice Heuvelrug als uw specialist of huisarts verwacht dat uw levensverwachting niet langer is dan drie maanden. Als uw ziekteproces nog niet zover is, of als het uw intentie is om thuis te blijven en u het hospice als het ware ‘achter de hand’ wilt houden, kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen. Dat is overigens geen garantie dat er op een later moment ook daadwerkelijk een plek voor u is.

Beschikbare bedden worden bekend gemaakt via het Netwerk Palliatieve Zorg: www.netwerkpalliatievezorg.nl. (Als u op de link klikt, opent de website van Netwerk Palliatieve Zorg in een nieuw venster.) Uw huisarts of ziekenhuis kan ook deze informatie vinden via Zorgspoor: www.connectzorg.nl (als u op de link klikt, opent de website Zorgspoor in een nieuw venster) een landelijke site waar huisartsen, ziekenhuizen en instellingen zorg zoeken en aanbieden.

Aanmeldprocedure
U kunt op eigen initiatief hospicezorg aanvragen. Ook een relatie, familielid, de huisarts, de thuiszorg of het ziekenhuis kunnen de aanmelding voor u verzorgen. Hiervoor neemt u contact op met de dienstdoende verpleegkundige van het hospice die u verdere informatie verstrekt en het aanmeldingsformulier invult.

De dienstdoende verpleegkundige van het hospice is bereikbaar via telefoonnummer 030 – 698 42 80. U kunt eventueel ook via mail vragen of het hospice contact met u kan opnemen.

Kosten verzorging, verpleging, verblijf en ondersteuning
De kosten voor verzorging, verpleging en verblijf in hospice Heuvelrug kunnen worden betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit de zorgverzekering. Het is afhankelijk van uw situatie waar u gebruik van kunt maken. U leest hier meer over in de folder financiële regelingen bij opname, daar staan ook de diverse kosten in vermeld.

Financiële regelingen bij opname februari 2024 (let op dit document is een PDF-document en opent in een nieuw scherm).

Algemene informatie rondom palliatieve terminale zorg en hospicezorg
Als u op één van de onderstaande links klikt, opent de website van de betreffende link in een nieuw venster.

Hier vindt u informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz): www.zorgwijzer.nl

Meer informatie

 • Gastenkamer waarin de gast verblijft.
 • De grote huiskamer op het hospice
 • Door het koppelbed te plaatsen ontstaat er een 2-persoonsbed.
 • De kleine huiskamer met bilbiotheek
 • Vrijwilliger aan het werk in de keuken

Wilt u een kijkje nemen
in ons hospice?

Heeft u
nog vragen?