Herdenkingskast in het hospice.

Over hospice Heuvelrug

Visie
Het hospice staat open voor iedereen, alle gezindten en leeftijden. Uitgangspunt van hospice Heuvelrug is de hoogst mogelijke kwaliteit van leven, waarin de gast zelf de regie behoudt. Het hospice wil ongeneeslijk zieke mensen de mogelijkheid bieden om de laatste levensfase volwaardig te leven.

Jaarlijks geven wij een magazine uit waarin verhalen te lezen zijn over hospice Heuvelrug: Magazine hospice Heuvelrug 2023 (let op dit is een PDF document en dit opent in een nieuw scherm).

Meer weten over

Hospice Heuvelrug
Arnhemse Bovenweg 80
3708 AH  Zeist

T 030 – 698 42 80
F 030 – 698 42 88
Mail

Manager zorg: Wilma Verkerk-Veldhuizen

Bereikbaarheid
Warande Heerewegen, waarin hospice Heuvelrug is gevestigd, ligt aan de zuidoost kant van Zeist, Arnhemse Bovenweg 80. De locatie is per openbaar vervoer en per eigen vervoer gemakkelijk te bereiken.

Hospice Heuvelrug is onderdeel van Warande

Warande biedt ouderen in Bilthoven, Houten en Zeist wonen, zorg, behandeling en begeleiding. Het aanbod van Warande is divers en op maat: van revalidatie tot behandeling – ook thuis – en van kortdurend verblijf tot intensieve verpleging, eventueel geïnspireerd op de antroposofie. Warande heeft zeven vestigingen voor wonen en (antroposofische) zorg en een hospice. Warande biedt zorg aan bijna 900 cliënten en er werken ruim 1100 mensen.

Meer informatie over Warande vindt u hier: website Warande (als u op de link klikt, opent de website van Warande in een nieuw scherm).

Initiatief
Hospice Heuvelrug is ontstaan uit een initiatief van de Stichting Palliatieve Zorgverlening Heuvelrug (SPZH) en de Algemene Stichting Ouderenzorg Zeist-Houten (ASOZ). De SPZH is opgericht in augustus 1994 met als doel: ‘De terminale zorgverlening in de Utrechtse Heuvelrug en omgeving doelmatig gestalte te geven en uit te bouwen, daaraan bekendheid te geven en de deskundigheid terzake te bevorderen. Deze zorgverlening gebeurt door middel van thuiszorg of dagopvang of een verblijf in een hospice. Uitgangspunt moet zijn dat de gast de zekerheid moet hebben het leven tot het laatste moment waardig uit te kunnen leven zonder levensverkortende of zinloze levensverlengende handelingen’.

Oprichting
Met dit doel en dit uitgangspunt voor ogen kwam het bestuur van SPZH in contact met de ASOZ. Deze stichting exploiteerde het woonzorgcentrum Heerewegen te Zeist en De Loericker Stee te Houten. Ook de directie van Heerewegen zocht naar mogelijkheden om een hospice te realiseren. Beide organisaties besloten samen te werken en dit leidde tot het oprichten van hospice Heuvelrug gevestigd in Heerewegen.

Opening 1 maart 1999
Nadat verpleegkundigen, gespecialiseerd in de terminale en palliatieve zorgverlening, in dienst waren genomen en een netwerk van vrijwilligers was opgebouwd, ging het hospice op 1 maart 1999 open. Er waren vier gastenkamers en een huiskamer beschikbaar. Inmiddels is het aantal gastenkamer uitgebreid naar zes. Na een verbouwing in 2003 beschikt iedere gast over een kamer met een eigen sanitaire ruimte. Verder is er een volledig aangepaste badkamer.

Op 1 juli 2005 is de Algemene Stichting Ouderenzorg Zeist-Houten samengevoegd met het Reactiverings- en verpleeghuis Bovenwegen te Zeist en de Stichting Rooms-Katholieke Bejaardenzorg Bilthoven in een nieuwe stichting Warande. Hospice Heuvelrug maakt nu dus deel uit van Warande. Op 4 oktober 2005 is de Stichting Palliatieve Zorgverlening Heuvelrug, samen met de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug, opgegaan in een nieuwe stichting.

De Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug was enkele jaren geleden opgericht met het doel gelden te werven voor het in stand houden van hospice Heuvelrug en het geven van bekendheid aan het werk van het hospice. Om praktische redenen werd besloten beide stichtingen samen te voegen tot één stichting onder de naam Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug. De officiële naam van de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug is Stichting Vrienden Palliatieve Zorg Utrechtse Heuvelrug e.o., zo staat de stichting ook ingeschreven bij de ANBI.

Meer informatie

Wilt u een kijkje nemen
in ons hospice?

Heeft u
nog vragen?