Sponsort u het hardloopteam van het hospice?

Op 18 juni aanstaande vindt de 11e Heuvelrugloop plaats in Maarn.
Voor het eerst zal dit keer een team van hospice Heuvelrug aan de start verschijnen en meedoen aan deze pittige bosloop, met als doel zoveel mogelijk sponsoring 'binnen te lopen' voor het hospice. De opbrengsten komen volledig ten goede aan hospice Heuvelrug en worden besteed aan kosten die niet kunnen worden gedekt vanuit de Zorgverzekeringswet.

Elke week ontvangt het hospice mailtjes van studenten van allerlei verschillende opleidingen met een (eind)opdracht of het verzoek om een stageplaats. Elk verzoek bespreken wij zorgvuldig, maar we kunnen helaas niet op alle aanvragen ingaan. Voor vijf ervaren verpleegkundigen viel de beslissing gunstig uit. Deze verpleegkundigen zijn werkzaam op diverse verpleegafdelingen van het UMC in Utrecht en brachten een bezoek aan ons hospice in verband met hun vervolgopleiding tot oncologieverpleegkundige. Teammanager Wilma Verkerk en verpleegkundige Claire van Spanje hebben de verpleegkundigen rondgeleid. In het hospice zijn de wensen en behoeften van de gast leidend en in het gesprek werd duidelijk dat we het erover eens zijn dat hospicezorg  daarin essentieel verschilt van ziekenhuiszorg.  Tijdens de rondleiding hebben we speciale aandacht geschonken aan ons huisgedicht, de wisselende exposities van schilderijen en de bibliotheek.

Het is Eerste Kerstdag, zeer vroeg in de ochtend.

Het hospice-koor zingt voor de gasten.

Drie gasten waren aanwezig op de gang. Bij de overige gasten stond de deur open, zodat  ook zij mee konden luisteren.

Het is ontzettend fijn dat hospice Heuvelrug onder de aandacht is gekomen van het Heuvelrugfonds. Dit fonds is een initiatief dat goede doelen, projecten en initiatieven ondersteunt die de leefomgeving op de Utrechtse Heuvelrug verbeteren. Uit naam van het Heuvelrugfonds overhandigde Edwin van Veluw vrijdagmiddag 22 april jongstleden een bedrag van € 750,00 aan Wilma Verkerk, teammanager van hospice Heuvelrug. Dat gebeurde symbolisch met een herdenkingskaars.

Een deel van het geschonken bedrag zal namelijk worden besteed aan de aanschaf van herdenkingskaarsen met het logo van het hospice. Een ander deel van het bedrag zal worden besteed aan aroma zorg.

De herdenkingskaars, symbool van licht en warmte, wordt gebrand tijdens het ritueel van het uitdragen van de overleden gast in het bijzijn van de dierbaren. Bij het afscheid ontvangen de naasten de kaars als tastbare herinnering.


Het bedrag, in de vorm van de herdenkingskaars, wordt door teammanager Wilma Verkerk in ontvangst genomen uit handen van Edwin van Veluw van het Heuvelrugfonds.
“Het hospice wordt door jullie fonds verlicht, een initiatief als dit maakt het mogelijk iets extra’s te kunnen betekenen voor onze gasten."

In hospice Heuvelrug kregen weer 10 nieuwe vrijwilligers een certificaat na het bijwonen van de introductie cursus voor vrijwilligers.

Een jaar lang sparen voor een lokaal doel, dat is vijf jaar geleden in het leven geroepen door de Stichting Specsavers Steunt. Gedurende het hele jaar 2015 konden klanten met een muntje symbolisch aangeven welk doel ze wilden steunen: het landelijke of het lokale doel. Specsavers Zeist had hospice Heuvelrug in 2015 aangemerkt als het lokale doel.

Hospice Heuvelrug heeft opnieuw het keurmerk palliatieve zorg toegekend gekregen. Het keurmerk geldt voor drie jaar en wordt toegekend aan high care hospices die voldoen aan uitgebreide kwaliteitseisen. Hospice Heuvelrug is onderdeel van zorgorganisatie Warande in Zeist en biedt sinds 1999 een veilige plek voor mensen in de laatste fase van het leven, die specifieke zorg en aandacht nodig hebben en niet meer thuis of in het ziekenhuis willen of kunnen verblijven.

 

Eind 2015 kreeg ons hospice meerdere verzoeken van MBO niveau 3 studenten van MBO Utrecht voor een interview en een rondleiding. Zij hadden de opdracht om fictief een nieuw hospice op te zetten met de vraag wat daarvoor nodig is. Het leek ons goed om mee te werken. Enerzijds is het prettig om de studenten verder te helpen, anderzijds levert het wellicht nieuwe bruikbare ideeën op.

Met één druk op deze knop bladert u door het geheel vernieuwde Nieuwsblad!

 

Nieuwsblad van hospice Heuvelrug 13d

Donderdag 21 januari jl. heeft wethouder Marcel Fluitman van Zeist het eerste exemplaar van de dichtbundel ‘Het Huis Van De Tijd’ uitgereikt.

Deze uitgave is het ‘poëtisch’ verslag van het project Dichter bij de Zorg 2015 van Stichting Literaire Activiteiten Zeist. In het kader van dit project zijn drie zorginstellingen in Zeist een samenwerking aangegaan met een dichter: hospice Heuvelrug met dichter Jos van Hest, Abrona, een instelling gespecialiseerd in dienstverlening aan verstandelijk gehandicapten, met dichter Peter Krijn Hesselink en Zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt met dichter Fred Penninga.

Zeist, 12 oktober 2015. Wij kijken terug op een heel succesvolle open dag, wij hebben ongeveer 110 bezoekers ontvangen. Tijdens de open dag van hospice Heuvelrug op zaterdag 10 oktober hebben burgemeesters Koos Janssen van Zeist en Frits Naaf van Utrechtse Heuvelrug het nieuwe logo en de nieuwe website met tromgeroffel van het hospice onthuld. Het tromgeroffel werd verzorgd door Jaap Pluijgers van de slagwerkschool Midden Nederland. Belangstellenden en belanghebbenden konden op de open dag kennis maken met verpleegkundigen en vrijwilligers en hun werk.